متوسط قیمت مسکن به ۵.۵میلیون تومان رسید؛افزایش‌۱۷.۷درصدی تعداد معاملات مسکن تهران در بهمن ماه/ رشد ۱۰.۵درصدی اجاره‌بها

 

متوسط قیمت مسکن به ۵.۵میلیون تومان رسید؛

 
 

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ ، به ۱۸.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد  22.3درصد داشته است.

 حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعدادواحد های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال 1396حاکی از آن است که مجموع 18392 واحد مسکونی معامله شده ، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 48.7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

سهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل 5.2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت بیش از 15 سال افزوده شده است.

معاملات مسکن

توزیع تعدادمعاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال 1396 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران،منطقه 5 با سهم 13.0 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و2 به ترتیب با سهم های 11.1 و 9.6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع 73.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق5-4-2-8-14-1-10-3-7و11) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.7 درصد ازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

معاملات مسکن

 تحولات قیمت مسکن

در بهمن ماه سال 1396، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب5.1 و 22.3 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5(معادل 37.8 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 20 (معادل 12.6 درصد) تعلق دارد.

معاملات مسکن

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 115.4 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 24.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به طور یکسان 14.0 درصد افزایش نشان می دهد.

معاملات مسکن

 

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در 11 ماهه سال 1396

در یازده ماهه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 168.9 هزار واحد مسکونی  بالغ گردید که در مدت مقایسه با مشابه سال قبل، افزایش 12.8 درصدی  را نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 48.2 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.1 درصد افزایش نشان می دهد.

تحولات بازار مسکن

 سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

* توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در بهمن ماه  سال 1396 حاکی از آن است که واحد های مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال  به ازای  هر متر مربع بنا با سهم 9.2 درصد ، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 35 تا 40 و 25 تا 30 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 8.6 و 8.5 درصدی در رتبه های  بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 56.2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران(55.1 میلیون ریال) معامله شده اند.

تحولات بازار مسکن

*توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

بررسی آمارهای معاملات مسکن در بهمن ماه  سال 1396نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیر بنای 60 تا 70 متر مربع معادل 14.4 درصد اختصاص داشته است. واحد های دارای زیر بنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به  ترتیب با سهم 13.0 و 12.4 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیر بنای کمتر از 80 متر مربع، 49.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داداند.

تحولات بازار مسکن

* توزیع فراوانی تعدادمعاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در بهمن ماه سال 1396، توزیع فراوانی تعدادواحد های مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن  است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی باارزش 1500 تا 2000 میلیون ریال با اختصاص هر سهم 10.6 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحد های دارای ارزش2000 تا 2500 و 1000 تا 1500 میلیون ریال نیز هرکدام با اختصاص 9.4 و 8.8 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود 50.2 درصد از معاملات به واحد های مسکونی به ارزش کمتر از 4000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

تحولات بازار مسکن

 تحولات اجاره بهای مسکن

در بهمن ماه سال 1396 ، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و درکل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه  سال قبل به ترتیب 10.5 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن غالبا یکساله تنظیم  می گردند. نیز اثر پذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها  با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان  می‌شود سهم هزینه مسکن(اجاره بهای مسکن اعم ازشخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(براساس سال پایه 100=1395) معادل 33.1 درصد می باشد.

تحولات بازار مسکن

رشد 17.7 درصدی معاملات مسکن در تهران

دربهمن ماه سال 1396 حجم معاملات واحد مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب 18.4 هزار فقره و 55.1 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 17.7 و 22.3 درصد افزایش نشان می دهد . رشد تعداد معاملات انجام شده طی بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه شش ماه اخیر بوده است . به طوری که این موضوع سبب گردیده است تا در مجموع ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در یازده ماهه سال 1396 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش 12.8 درصدی برخوردار گردد. بررسی تحولات بازار اجاره بها ی مسکن در بهمن ماه سال 1396 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می باسد، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران  ودر کل مناطق شهری نسبت به ماه قبل به ترتیب 10.5 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد.

معاملات مسکن