املاک کشاورزی

فروش گلخانه زیرکشت مجهز در صفادشت کد۱۰۴۵

۱ روز پیش
تهران
توافقی

فروش مرغداری تخمی در مهرچین ملارد کد ۹۰۰

۱ روز پیش
تهران
توافقی

فروش زمین کشاورزی در مبارکه

۲ روز پیش
اصفهان
توافقی

هرس درختان بزرگ داخل و خارج از ملک

۵ روز پیش
تهران
توافقی

فروش ۳حلقه چاه آب و زمین کشاورزی

۵ روز پیش
خراسان شمالي
توافقی

فروش زمین با پروانه بهره برداری بره پرواری ۱۰۰۰ راس

۵ روز پیش
گلستان
توافقی

پرورش شترمرغ زمین ومجوز در ورامین وسراسر کشور

۵ روز پیش
تهران
توافقی

گلخانه فروشی و وام کم بهره

۵ روز پیش
تهران
توافقی

گلخانه فروشی هراه با دامداری فعال ورامین

۵ روز پیش
تهران
توافقی

احداث نیروگاه خورشیدی تهیه زمین مناسب

۵ روز پیش
تهران
توافقی

فروش دامداری صنعتی با۴۰ هکتارزمین

۵ روز پیش
تهران
توافقی

فروش زمین با مجوز گلخانه ووام کم بهره

۵ روز پیش
تهران
توافقی