املاک صنعتی

زمین ۳۰۰۰متری شهرک صنعتی پرند

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

کارخانه ۳۰۰۰ متری در پرند شهرک صنعتی پرند کارخانه نوساز

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

اجاره سوله ۱۴۰۰ متر شهرک صنعتی پرند

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

اجاره سوله در پرند ۶۰۰ متر

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

شهرک صنعتی پرند کارخانه ۱۰۰۰۰ متری فروشی

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

پرند کارخانه ۱۴۰۰ متری فروشی شهرک صنعتی پرند

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

فروش کارخانه در شهرک صنعتی پرند

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

پرند زمین ۳۰۰۰۰ متری شهرک صنعتی پرند فروشی

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

کارخانه صنایع فلزی ۱۰۰۰۰ متری در پرند

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

اجاره سوله ۳۲۰۰ متر در پرند

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

۱۹ هکتار زمین بر اتوبان ساوه

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی

صنعتی پرند کارخانه ۱۲۰۰۰متری

۶ ساعت قبل
تهران
توافقی