کارخانه تهران

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۵ ماه پیش
تهران
توافقی

فروش کارخانه تولید، تصفیه و بسته بندی روغن موتور و گریس

۵ ماه پیش
تهران
توافقی

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۱۰ ماه پیش
البرز
توافقی

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۱۰ ماه پیش
توافقی

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۱۱ ماه پیش
توافقی

مشارکت و فروش کارخانه تهران

Y/m/d
تهران
توافقی

فروش کارخانه نیمه ساز تهران

Y/m/d
تهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش، معاوضه، کارخانه فعال در جاده مخصوص کرج

Y/m/d
تهران
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان