کارخانه تهران

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۳ ماه پیش
تهران
توافقی

فروش کارخانه تولید، تصفیه و بسته بندی روغن موتور و گریس

۳ ماه پیش
تهران
توافقی

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۸ ماه پیش
البرز
توافقی

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۸ ماه پیش
توافقی

فروش فوری اجاره کارخانه فول امکانات در کرج اجاره سوله

۸ ماه پیش
توافقی

مشارکت و فروش کارخانه تهران

Y/m/d
تهران
توافقی

فروش کارخانه نیمه ساز تهران

Y/m/d
تهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش، معاوضه، کارخانه فعال در جاده مخصوص کرج

Y/m/d
تهران
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان