اپارتمان مشهد

فروش اپارتمان ۱۳۵ متری صیاد ۲۴ مشهد

۲۱ ساعت قبل
خراسان رضوي
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان در مرکز شهر مشهد | اپارتمان مشهد فروشی

۷ ماه پیش
خراسان رضوي
توافقی

فروش آپارتمان ۷۹ متری در مشهد لادن

۸ ماه پیش
خراسان رضوي
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

منزل ویلایی فریمان ۲۰۳متر | خراسان رضوی، فریمان

۹ ماه پیش
خراسان رضوي
توافقی

منزل ویلایی،درحدسفتکاری ۱۰۰ متر | خراسان رضوی، مشهد

۱۰ ماه پیش
خراسان رضوي
توافقی

منزل ویلایی نقلی،سفتکاری ۱۰۰ متری | خراسان رضوی، مشهد

۱۰ ماه پیش
خراسان رضوي
توافقی

حدود ۸۰ متر اپارتمان با زیر زمین

۱۱ ماه پیش
خراسان رضوي
توافقی

۷۲ متر اپارتمان مشهد هنرستان ۳۳

۱۲ ماه پیش
خراسان رضوي
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱۸متر اپارتمان مشهد

Y/m/d
خراسان رضوي
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش اپارتمان مشهد ایثار گران٢۵- متر ٨۴

Y/m/d
خراسان رضوي
توافقی