املاک کشاورزی | زمین کشاورزی | مزرعه | گاوداری | کشت و صنعت | زمین هکتاری | مرغداری | گلخانه صفحه 63.4