فروش زمین در مشهد

۵ ماه پیش

فروش زمین در مشهد این زمین واقع در شهر مقدس مشهد میباشد ... مساحت زمین 5700 متر

مجوز ساخت 18 طبقه دریافت شده و تمام هزینه ها تا پایان سال 94 پرداخت گردیده است


مساحت زیبا اولیه برای طبقه اول 3700 متر میباشد

طبقه اول کاملا تجاری دائم دارد

دیگر طبقات قابلیت تبدیل 70 درصد هر طبقه به تجاری وجود دارد

80 متر حاشیه زمین میباشد

قیمت پیشنهادی 80 میلیارد تومان میباشد

لازم بذکر است که برای دریافت مجوزات کامل تا پایان امسال 38 میلیارد تومان پرداخت گردیده است
املاک بزرگ ایران--Bigmelk.com

قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع