زمین کشاورزی اصفهان

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

جیلان آباد نزدیک امامزاده شاه مراد 10جریب 100میلیون تا30جریب هم در صورت نیاز فروخته میشود

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰