کارگاه 286متری سلطان آباد شیراز

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فارس، شیرازکارگاه به متراژ286متربا ارتفاع چهارمترونیم اطاق نگهبانی حمام دستشویی کارگاه اجاره میباشد ده میلیون تومان رهن و هفتصد و پنجاه هزارتومان اجاره درضمن ده میلیون تومان ودیعه ازکل مبلغ کسرمیگردد . کارگاه واقع درانتهای سلطان آباد

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع