ملک تجاری 871 متری در رشت

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

ملک تجاری 871 متری رشت، خیابان لاکانی براصلی ملک تجاری ۸۷۱ متر با بر ۲۰ متری در خیابان لاکانی بر اصلی خیابان مناسب ساخت مجتمع و پاساژ

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع