سالن مرغداری صومعه سرا و استخر طبیعی وزمین مشجر برداشت

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

سند تک برگ مجوز 24 هزارتایی افزایش تا 10 هزار

کل مجموعه 12.5 هکتار

فروش کلی یا بصورت مجزا

2.5 هکتار مشجر چوب صنعتی برداشت دوم صنوبر دسترسی مجزا

استخر طبیعی جهت پرورش ماهی

پنج حلقه چاه نیمه عمیق یک حلقه چاه آرتزین

انشعاب آب و برق و گاز مجزا موتور برق

3 باب خانه سرایداری و دفتر سالن تولید خوراک

فاصله 5 دقیقه ای با جاده بین المللی رشت آستارا فاصله 20دقیقه ای تا رشت

*********************** مسکن سلیمی

نازی آباد بوعلی شمالی فاطمی غربی (جنگل)پلاک 164

55043704 - 09121503734 - 09351503734
لینک منبع