18 متر تجاری سند مالکیت

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

تهران، شادآباد 18 متر تجاری با سند ملکیت دارای سه خط تلفن مغازه دودهنه نبش میدان پای معامله تخفیف میدم

آدرس:شاداباد.مجتمع 17 شهریور.بلوکB/ب.پلاک 112

املاک بزرگ ایران
لینک منبع