4600 متر ملک زمین با دیوار

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

4600 متر ملک زمین با دیوار خراسان رضوی، مشهد 4600 متر مربع زمین حاشیه هفت تیر

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع