فروش 8 هکتار زمین کشاورزی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

8 هکتار زمین کشاورزی در بوشهربه فروش می رسد
موقعیت: بوشهر حد فاصل آبپخش بویری
۰۹۱۷۷۷۰۸۹۳۱