زمین کشاورزی سند دار22هکتار-جاده اهواز سوسنگرد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین کشاورزی سند دار22هکتار
22هکتار سند منگوله دار
این زمین مجهز به فیلتر های زیر زمینی و داری کانال های بتنی می باشد که به وسیله دریچه ها ابیاری میشود این زمین به مساحت 22 هتکار می باشد موقعیت این زمین جاده اهواز سوسنگرد زیر نظر شبکه ابیاری شهر کوت سید نعیم میباشد...قیمت هر هکتار16000000 تومان می باشد برا مشتری واقعی پای معامله تخفیف میدم.....
جهت تماس:09214026227