1300متربنامنطقه خرمدشت اجاره

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

1300متربنامنطقه خرمدشت اجاره قابل توجه تولیدکنندگان ونمایشگاه مبل
ملکی به مساحت 1300 متربنا دردوطبقه برجاده
منطقه خرمدشت روبروی شهرپردیس رهن واجاره
09121123122
لینک منبع