4 هکتار زمین زراعی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

4 هکتار زمین زراعی با اب در سعادتشهر یک کیلومتری جاده اصلی شیراز اصفهان با موقعیت عالی جهت کشاورزی و دامداری به قیمت هر هکتار 120 ملیون تومان به فروش میرسد