یک واحد گلخانه ای وپرورش قارچ دکمه ای همراه باسردحانه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

یک واحد گلخانه ای وپرورش قارچ دکمه ای همراه باسردحانه برق 3 فاز گاز فشارقوی آب ازچاه عمیق ای سی 700 دارای مجوز از جهادکشاورزی دارای سندسیم سرب. 8400مترپروانه بهره برداری. درحال حاضر فعال وزیر کشت خیاردرختی هست باتمام تجهیزات میخام بفروشم.درضمن فاصله تامرکز شهر 7 کیلومتر هست