14420متر زمین صنعتی-جاده قدیم کرج کیلومتر11

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

14420متر زمین صنعتی-جاده قدیم کرج کیلومتر11 این ملک تغییر کاربری از کشاورزی به صنعتی گردیده و دارای مجوز از شهرداری و جهاد کشاورزی میباشد.دارای جواز چهاردیواری به همراه 3000متر سوله صنعتی و مجوز حفر چاه آب میباشد.ملک فوق دو بر بوده است(بر خیابان 18 متری وبر خیابان 45 متری).آدرس تقریبی:جاده قدیم کرج کیلومتر11ابتدای جاده تهران شهریار شهرک سعیدآباد.فاصله تا میدان آزادی تهران 14 کیلومتر ۰۹۱۲۵۲۵۹۸۲۸