معاوضه یا فروش سوله نیمه سازشهرک صنعتی پیشوا ورامین

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

معاوضه یا فروش سوله نیمه ساز شهرک صنعتی پیشوا ورامین زمینی با سوله نیمه ساخته و حق مرغوبیت زمین و کاربری فقط فقط غذایی درشهرک صنعتی پیشوا ورامین این شهرک در ۴۰ کیلومتری تهران واقع است وتابحال روی زمین هیچگونه وام گرفته نشده است