زمین فروشی جاده شهریار

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر مربع قواره دوم جاده شهریار به رباط کریم در محدوده شهری وحیدیه سند شش دانگ ثبتی با قید محصور بودن جهت احداث سالن سوله انبار با شرایط ویژه به فروش می رسد