گلخانه -با موقعیت عالی اصفهان

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

گلخانه -با موقعیت عالی-١٣/٢٠٠ متر زمین ٣ بر
دیوارکشی آجری-١٠/٠٠٠ متر گلخانه
برق ٣ فاز ، چاه عمیق-مناسب جهت کاشت
انواع سبزیجات یا گل-و یا تفکیک و فروش
بصورت ویلا-١٥ دقیقه تا سپاهان شهر
١٠٤٠ ٥٧٥ ٠٩١٣