زمین وزمین صنعتی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین وزمین صنعتی اصفهان، مبارکه دو تا زمین یکی صنعتی 3میلیارد یکی کشاورزی3/5میکیاردصنعتی ه 5تا6میلیارد وام داره املاک بزرگ ایران

قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع