کارخانه 5300 متری دارای سالن 2500 متری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

کارخانه 5300 متری دارای سالن 2500 متری تهران، جاده مخصوص کرج 5300متر کارخانه
3100متر بنا -چاه آب-800کیلووات برق
گاز تلفن-40متر بر-خیابان اصلی جاده مخصوص دوبر

املاک بزرگ ایران
لینک منبع