خریدار زمین یک هکتاری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فارس، شیراز حدود یک هکتار زمین کشاورزی در منطقه بیضا یا کودیان و اب پرده و یا پس کوهک با آب جهت کارهای کشاورزی لطفا منطقه و قیمت را پیامک کنید با شما تماس گرفته می شود

املاک بزرگ ایران
لینک منبع