182 متر زمین تجاری-کارگاهی شهرک صنعتی-بلوار اصلی-سر دو نبش

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

182 متر زمین تجاری-کارگاهی شیراز، شهرک صنعتی زمین تجاری-کارگاهی-بر بلوار اصلی-سر دو نبش - 182 متر
شهرک صنعتی - رو به روی میدان تره بار - بلوار کوثر 2 - پشت سردخانه ارجمندی (بر روی بلوار کوثر2 سر دو نبش )

متری 2/200/000 تومان

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰

لینک منبع