مجتمع گلخانه ای

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

مجتمع گلخانه ای خراسان رضوی، سفیدسنگ فروش مجتمع بزرگ و تمام اتوماتیک و هوشمند.با درآمد حدود یک میلیارد در سال.

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع