۱۵ هکتار زمین کشاورزی حاشیه جاده نرسیده به چناران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

۱۵ هکتار زمین کشاورزی حاشیه جاده نرسیده به چناران خراسان رضوی، مشهد زمین ۱۵ هکتاری با سند شش دانگ با ۸۰۰ متر حاشیه جاده دور حصار
۳۵ ساعت اب از مدار ۱۲ از چاه ۴ اینچی وغیره.متری ۶۰ هزار تومان

املاک بزرگ ایران
لینک منبع