55000 متر باغ انگور مکانیزه تمام فول

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

55000 متر باغ انگور مکانیزه تمام فول یزد، مهریزباغ انگور مکانیزه تمام فول
کل مساحت 55 هکتار30 هکتار باغ انگور ایستاده قطره ای تمام فول
چاه آب عمیق به عمق 120 متر با 7.5 لیتر در ثانیه فرم یک
3000 متر چهار دیواری و اتاق کارگری
سهمیه 18 ساعت آب در هفته از چاه 45 لیتر در ثانیه کشاورزان
برق 32 آمپراستخر آب تحت فشاردارای دو سند ششدانگ منگوله دار
قیمت سه میلیارد تومان
تماس و هماهنگی:
نقی لو
0912 083 9492

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع