زمین 167 هکتاری در پایین هشتگرد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین 167 هکتاری در پایین هشتگرد، پایین هشتگرددارای 167 عدد سند یک هکتاری اماده میباشد.
در نزدیکی بافت میباشد
متری 3700 تومان .قیمت زمین نسبت به زمینهای اطراف خیلی مقطوع میباشد.
هماهنگی با اقای چراغچیان املاک ایران زمین

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۶,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع