زمین 400 هکتاری بالای ابیک

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین 400 هکتاری بالای آبیک، بین هشتگردو قزوین -بالای ابیک سند دفترچه ای میباشد.
متری 2200 تومان
هماهنگی با اقای چراغچیان املاک ایران زمین

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع