زمین 130 هکتاری در نظر اباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

نظرآباد، نظر اباد زمین دارای مجوز گاوداری 700 الی 800 راس گاو گوشتی
3 عدد چاه متصل واستخر دارد
کل زمین لوله کشی قطره ای میباشد
متری 28000 تومان
سندمنگوله دار میباشد
هماهنگی با اقای چراغچیان املاک ایران زمین

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع