فوری زمین زراعی( فروش معاوضه با باغ یا منزل)

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین زراعی واقع در صحرای چغاد شهرضا در قطعات مختلف متراژ دلخواه به همراه سهم آب جهت فروش یا معاوضه با باغ ویلا یا منزل مسکونی

- مناسب جهت ویلا -یاغ انار

- امکان تخصیص وام از جهاد کشاورزی

- قابلیت تبدیل به سیستم های جدید آبیاری
لینک منبع