فروش زمین کشاورزی با پسته اکبری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

۳۲حبه زمین کشاورزی رومعیار ۸روز واقع به چاه محمد رسول الله ۵اینچ آب با ۶هکتار درخت پیوند اکبری درجه یک ۵ساله به فروش میرسد
واقع در شهرستان خاتم هرات استان یزد
کلی و جزیی قیمت کارشناسی با تخفیف فروشنده نقد و اقساط ۰۹۱۳۹۵۳۵۱۷۱فلاحتی
لینک منبع