فروش کارخانه تولیدی صنعتی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش کارخانه تولیدی صنعتی 6100 متر کارخانه صنعتی
کارخانه ای با 6100 متر زمین حدود 1000 متر سالن و دفاتر اداری و اتاق کارگری و چاه عمیق جواز دار 150 آمپر برق صنعتی 2 خط تلفن گاز در بهترین نقطه مهدی آباد فروشی میباشد.
شماره تلفنهای پاسخگو 09122080277 09121583090
لینک منبع