300هکتارزمین کشاورزی درورامین

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

300هکتارزمین کشاورزی درورامین تهران، ورامین سیصدهکتارزمین تسطیح شده دارای تاسیسات نگهبانی _دارای دوحلقه چاه بدون آب بامجوز_پانصدآمپربرق

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع