مزرعه شش هکتاری درباغبادران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

اصفهان، باغ بهادرانمزرعه ای واقع درباغبادران ب مساحت شش هکتار ودارای پروانه و چاه اب کشاورزی و آبیاری قطره ای دارای درختان بادام گردو هلو شلیل سیب و به و... لطفا فقط تماس بگیرید املاک بزرگ ایران

قیمت: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع