کارگاه صنعتی در شهرک شکوهیه قم

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

کارگاه صنعتی در شهرک شکوهیه قم 60 متر فضای اداری ط 2-. 180 متر فضای کارگاهی

. دارای پروانه بهره برداری

. موقعیت مناسب (سر نبش خیابان)

. آب ، برق ، گاز و تلفن
لینک منبع