زمین 300هکتاری در نظر اباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

نظرآباد، به سمت گاز پوز اباد زمین دارای 2حلقه چاه با مجوز میباشد
سند اماده -کشاورزی میباشد.
متری 2800 تومان میباشد.
هماهنگی با اقای چراغچیان

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع