زمین 14 هکتاری بعد از هشتگرد جدید

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

البرز، شهرجدیدهشتگرد دارای سند میباشد

زمین در موقعیت خیلی خوبی واقع شده است

بالای اتوبان بعد از هشتگرد جدید میباشد

هماهنگی با اقای چراغچیان املاک ایران زمین

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع