زمین در بویین زهرا

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

قزوین، بوئین زهرا سند اماده میباشد.

هماهنگی با اقای چراغچیان املاک ایران زمین.

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع