زمین 17615 متری جوازدار

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

تهران، ملارد ١٧٦١٥متر زمین همراه با ٣١٢٠٠متر جواز

تجاری اداری مسکونی و خدماتی

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع