فروش زمین کشاورزی با پسته اکبری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

۳۲حبه زمین کشاورزی رومعیار ۸روز واقع به چاه محمد رسول الله ۵اینچ آب با ۶هکتار درخت پیوند اکبری درجه یک ۵ساله به فروش میرسد

واقع در شهرستان خاتم هرات استان یزد

کلی و جزیی قیمت کارشناسی با تخفیف فروشنده نقد و اقساط ۰۹۱۳۹۵۳۵۱۷۱فلاحتی
لینک منبع