فروش دامداری و گاوداری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

فروش گاوداری به مساحت 1100 متر و زمین مجاور به همین متراژ با ظرفیت 100 راس گاو و فاصله پانزده کیلومتری از تهران امکانات: گاوداری دارای دو طویله موازی هرکدام به طول تقریبی 35 متر که 25 متر روباز و 10 متر آن سرپوشیده میباشد یعنی در مجموع هردو طویله شامل حدود 400 متر روباز و 180 متر سرپوشیده روبسته همچنین یک طویله قرنطینه روباز و روبسته با ظرفیت 5 راس گاو نیز میباشد این گاوداری شامل یک سویت کامل جهت نگهبانی و کارگری با حمام و دستشوی میباشد یک سالن سرپوشیده جهت انبار علوفه به مساحت تقریبی 90 متر و محوطه ای برای بارگیری و تخلیه به مساحت حدود 200 متر میباشد. همچنین یک رمپ سیمانی جهت بارگیری و تخلیه گاو و گوسله با لانه سگ نگهبان موجود هست چاه آب: گاوداری شامل یک حلقه چاه به عمق ده متر میله و ده متر انباری میباشد گاوداری دارای برق نیز هست زمین مجاور: در مجاورت دیوار به دیوار گاوداری زمینی به مساحت 1100 متر جهت ساخت سیلوی علوفه موجود است زمین مجاور قابلیت دیوار کشی نیز دارد آدرس: تهران جاده امام رضا خاورشهر قاسم آباد تهرانچی جاده بین مزارع روبروی کریم آباد تلفن: 09337341263

لینک منبع