باغ به مساحت 18000 مترمربع ساری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

مازندران، ساری فروش باغ میوه به مساحت 18000 مترمربع، شامل 8300 متر شلیل، 6500 متر نارنگی ژاپنی، 3000 متر تامسون و پرتقال خونی (سانگین) شماره تماس:09118619905 توکلی
لطفا فقط برای خرید تماس بگیرید.

املاک بزرگ ایران
لینک منبع