فروش باغ درمازندران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

باغ پرتقال با ویو دریاچه درمازندران بافت روستا 2500 متر - مازندران- قائم شهر روستای پایین لموک -فاصله با شهر 5 کیلومتر

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰