انبار جهت اجاره کیش

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

هرمزگان، کیش سوله با کاربری انبار جهت اجاره ۱۲۵۰ متر زمین-۷۵۰ متر سوله-۵۰ میلیون پیش، ماهی ۲۰ میلیون اجاره املاک بزرگ ایران

لینک منبع