زمین با سند تجاری رشت

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

روبروی فکوری زمین با سند تجاری رشت
290 متردر شهر رشتجلو اتوبانپشت کوچه 12 متریهمراه یک باب مغازه با سند تجاریآب و برق و گاز و تلفن
املاک بزرگ ایران
لینک منبع