960 متر سوله در شهرک صنعتی جاجرود

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

960 متر سوله در شهرک صنعتی جاجرود- تپه سیف- که 650 متر آن سالنه - سند مشاع- آب- برق 3 فاز- گاز- تلفن- اتاق مدیریت و کارگران - ارتفاع سقف 7-6-4 متر

متری 1200 یا رهن و اجاره فوری

09125118481 ابویی
لینک منبع