قیمت چوب ترمو وود فنلاند، پروه مهندسی رستینا وودwood